Anti-roest onderhoud

Roestvorming is een vernietigend proces dat resulteert in de vernietiging van materialen, voornamelijk van staal. Chemische reacties en elektrochemische, fysieke of microbiologische processen die plaatsvinden in materialen veroorzaken permanente schade. Daarom is het zeer belangrijk om roestvorming te voorkomen en om materialen te beveiligen tegen deze vernietigende processen. In elke industriële branche dient te worden gezorgd voor een geschikte bescherming en onderhoud. De meest toegepaste methode voor het beveiligen van nieuwe en gerenoveerde structuren is het bedekken ervan met beschermende coatings.

Thermal-Tech specialiseert zich in anti-corrosie bescherming van staalconstructies, alsook van industriële installaties en tanks. Deze maatregelen elimineren het risico van corrosie. Bescherming tegen corrosie voorkomt enorme verliezen.

De gevaren van corrosie

Corrosie is een zeer gevaarlijk proces dat niet alleen van invloed is op materialen, maar vaak ook de veiligheid van mensen. Statistisch onderzoek toont aan dat jaarlijks meer dan 25 miljoen ton staal door corrosieprocessen wordt vernietigd. Dit leidt tot enorme financiële verliezen. De corrosie van staalconstructies vormt tevens een bedreiging voor het menselijke leven en de gezondheid. Corrosieprocessen verminderen de stabiliteit van staalconstructies (bruggen, gebouwen), wat in de meest extreme gevallen kan leiden tot een ramp. Bescherming tegen corrosie elimineert corrosieprocessen. Anti-roest onderhoud is noodzakelijk, alsook een permanente bescherming van elementen die zijn blootgesteld aan de schadelijke effecten van corrosie.

Anti-roest onderhoud
Anti-roest onderhoud