Isolatiewerkzaamheden op ventilatiekanalen

In laatste periode werden er de isolatiewerkzaamheden op ventilatiekanalen uitgevoerd. De reikwijdte van werkzaamheden van bedrijf THERMAL-TECH omvatte montage van Lamella- isolatie met een dikte van 50mm, de uitvoering van steunconstructie onder de beschermende mantel van de aluminiumplaat en montage van beschermende mantel. Mantel werd gemaakt van de aluminiumplaat met dikte van 1mm, in categorie 1050A.
Reikwijdte van de door ons uitgevoerde werkzaamheden omvatte ongeveer 380 m2.