Montage van thermische isolatie - EDF Krakow - Polen

Levering en montage van thermische isolatie – EDF Kraków – Polen

Tijdens de werkzaamheden vond levering plaats evenals montage van thermische isolatie inclusief blikbewerking in de gasafvoerkanalen en ventilatoren van de absorber.