ISOLATIE PLATE DAK- HALLEN EN MAGAZIJNEN

Isolatie van een plate dak (warmte- isolatie) gebeurd door middel van dichte cel polyurethanschuim op de oppervlakte van de dak spuiten. Voornamste voordeel van polyurethanschuim zijn haar klevende eigenschappen. Dat betekend dat ze op daken van metalen plat, dakleer, houten balken en beton gebruikt kan worden. Met gebruik van deze methode bieden we dus een doeltreffend thermische bescherming en hydro- isolatie van de dak aan, en daardoor waterdichtcheid en bescherming tegen weersomstaandigheden.

Polyurethanschuim vereenvoudigdt aanzienlijk de uitvoering van thermische isolatie van plate daken door uitsluiting van de elementen welke in traditionele systemen voorkomen. Polyurethanschuim, opgebracht door middel van hydrodynamische spuitmethode, is op zichzelf doeltreffend betreft thermo- en hydro- isolatie, naadloze afwerking. Het is essentieel in geval van plate daken, waar hellingen klein zijn en waar laangzaam doorlopende water kan in kieren en binnenzijde van traditionele isolatie lopen. Zoals eerder vermeld, spelt de duurzaamheid van isolatie een belangrijke rol en in geval van een plate dak, het vereenvoudigdt aanzienlijk de gehele isolatie procedure.

Voornaamste eigenschappen spuitmethode met polyurethanschuim op plate daken:

  • Wordt met hoge snelheid aangebracht
  • hoge factor thermische isolatiewaarde lambda λ=0,022
  • hoge dichtheid thermo-isolatie, naadloze afwerking- homogene oppervlakte
  • hele hoge kleefkracht aan verschillende soorten oppervlak
  • stabiliteit van vormvastheid in zeer groot temperatuurbereik
  • stabiliteit van thermische parameters onafhankelijk van temperatuur van de omgeving
  • voor chemische en biologische factoren bestendig
  • laag soortelijk gewicht 2-5 kg/m2
  • hoge kleefkracht en windbestendig

Isolatie plate dak- wat is er van belang om te weten?

Er dient controle en passende maatregelen te worden genomen voordat men met werkzaamheden betreft isolatie van de dak aan de slag gaat. Voorbereiden van een oppervlak houdt in dat er stof , mos, losse delen van dakbedekking, en andere factoren welke een invloed op kleefkracht van polyurethanschuim kunnen hebben, worden verwijderd. Er dienen ook schoonmaakwerkzaamheden plaatsvinden, of ontstopping van afwateringen en bescherming van dakramen, schorstenen en van overige elementen met beschermfolie.

Nadat er met polyurethanschuim wordt bespoten, wordt er een beschermingslaag tegen UV stralen uitgevoerd met een verf (twee lagen), of door middel van spuiten van bijkomende hydro-isolatielaag van polyurethan/elastomer. Elastomer -laag heeft bijkomende eigenschappen, zoals duurzaamheid en trekbestendigheid, waardoor het extreem bestendig wordt voor mechanische factoren. Hoge bestendigheid voor verschillende externe factoren, zoals UV straling, neerslag en overige, wijst op uitstekende duurzaamheid.

Isolatie van de dak met polyurethanschuim houdt ook in, dat eraan geen kosten van verwijdering en recykling van oude dak zijn verbonden. Polyurethan wordt direct op oude dakbedekking bespoten, na de voorbereiding van het oppervlak.

Isolatie van magazijnen

Magazijnen zijn zeer belangrijke ruimtes in de industrie. De voorbereiding op het gebruik hiervan is een ingewikkeld proces waarbij de nodige ervaring is vereist en de toepassing van geschikte technologieën. Elk magazijn dient de beste en meest geschikte voorwaarden te garanderen die zijn afgestemd op de opgeslagen producten en goederen. Een geschikte temperatuur in de magazijnhal zorgt ervoor dat de opgeslagen goederen niet beschadigd raken. Om die reden is een goede isolatie van de magazijnhal van zeer groot belang. De techniek die wordt toegepast voor isolatie in het desbetreffende magazijn dient te voldoen aan zowel de thermische isolatie eisen en de hydro-isolatie eisen. De bescherming tegen extreme temperaturen en luchtvochtigheid is een fundamentele taak van de isolatie van magazijnen. De beste vorm van isolatie die goede thermische en hydrologische omstandigheden garandeert is de isolatie aan de binnenkant van het gebouw echter wordt de wijze van uitvoering aangepast aan de wensen en behoeften van de klant. Een materiaal dat volledig voldoet aan al zijn functies is polyurethaan. Polyurethaanschuim garandeert de afdichting van isolatie, is bestand tegen alle omstandigheden en vormt geen giftige bedreiging en om die reden wordt dit tevens gebruikt bij de isolatie van magazijnen waarin levensmiddelen worden opgeslagen. De noodzaak voor de isolatie van magazijnen is de basis voor een goede toepassing ervan.

Isolatie van hallen

Stalen hallen zijn een van de meest populaire en meest gekozen industriële gebouwen door investeerders. Een belangrijk argument voor de investering in dergelijke ruimtes is de prijs. Zulke hallen is veel goedkoper dan de toepassing van complexe constructies. Door te investeren in zulke hallen is het tevens noodzakelijk te investeren in een professioneel uitgevoerde isolatie van dit gebouw. Het proces van afdichten en de isolatie van stalen hallen vereist een ervaren team die hun taak op zijn best uitvoeren. Een goede isolatie geeft de mogelijkheid op de toepassing van de noodzakelijke atmosferische omstandigheden in het object die zijn aangepast aan de behoeften van de klant en aan het doel van de ruimte. Om het gebouw te laten voldoen aan de functies daarvan is het noodzakelijk gebruik te maken van de modernste isolatie technologie. Speciale ruimtes waartoe deze hallen behoren vereisen een goede isolatiemethode. In dit geval is het gebruik van polyurethaan schuim een goed proces. Dit materiaal is veilig voor het milieu en de toegepaste technologie creëert een gesloten structuur die volledig voldoet aan de isolatie functies. Het is ideaal voor de isolatie van grote oppervlakken met het oog op het tempo van de werkzaamheden waarvan de snelheid gegarandeerd zal toenemen in vergelijking met het gebruik van andere isolatiematerialen. Dankzij de isolatie van de hallen kunnen deze snel in gebruik worden genomen volgens het doel ervan en in de verwachtingen van de investeerder.

Isolatie plate dak - Isolatiebedrijf Thermal-Tech
Isolatie plate dak - Isolatiebedrijf Thermal-Tech
Isolatie plate dak - Isolatiebedrijf Thermal-Tech
Isolatie plate dak - Isolatiebedrijf Thermal-Tech